Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE:
Zamówienie publiczne na druk i dostawę wydawnictw Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.
Ogłoszenie nr 40078 - 2017
Data zamieszczenia: 09.03.2017

OGŁOSZENIE:

Zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.
Ogłoszenie nr 27558 - 2017
Data zamieszczenia: 17.02.2017

OGŁOSZENIE:
Zamówienie publiczne na usługę sprzątania przestrzeni budynków należących dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Ogłoszenie nr 25922 - 2017
Data zamieszczenia: 15.02.2017

OGŁOSZENIE:

Zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski

Ogłoszenie nr 18217 - 2017
Data zamieszczenia: 01.02.2017

OGŁOSZENIE:

Zamówienie publiczne na usługę ochrony obiektów i mienia wraz z dozorem ekspozycji dla Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski
Ogłoszenie na zamówienie publiczne prowadzone w trybie konkursu ofert
Data zamieszczenia: 13.12.2016

OGŁOSZENIE:
Zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Ogłoszenie nr 323894 - 2016
Data zamieszczenia: 14.10.2016

OGŁOSZENIE:
Zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Ogłoszenie nr 317352 - 2016
Data zamieszczenia: 04.10.2016

OGŁOSZENIE:
Zamówienie publiczne na wykonanie systemu wentylacji oraz systemu klimatyzacji freonowej dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Ogłoszenie nr 310962 – 2016
Data zamieszczenia: 20.09.2016

OGŁOSZENIE:
Zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa
Ogłoszenie nr 302889 – 2016
Data zamieszczenia: 25.08.2016 

OGŁOSZENIE:
Zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Numer ogłoszenia: 92077 – 2016
Data zamieszczenia: 17.06.2016

OGŁOSZENIE
Zamówienie z wolnej ręki na przeniesienie prawa własności oraz majątkowych praw autorskich do dzieła
Data zamieszczenia: 29.12.2015

OGŁOSZENIE
Przetarg nieograniczony na usługę ochrony obiektów i mienia wraz z ochroną galerii i dozorem ekspozycji stałych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Data zamieszczenia: 29.09.2015

OGŁOSZENIE
Przetarg nieograniczony na usługę ochrony obiektów i mienia wraz z ochroną galerii i dozorem ekspozycji stałych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Data zamieszczenia: 16.09.2015

 

OGŁOSZENIE 
Przetarg nieograniczony na usługę ochrony mienia i obiektów
Data zamieszczenia: 1.09.2015OGŁOSZENIE

Przetarg nieograniczony na usługę sprzątania terenu zewnętrznego

Data zamieszczenia: 27.08.2015

 

OGŁOSZENIE
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Data zamieszczenia: 02.04.2015

 

Warszawa, 27 kwietnia 2015

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Znak sprawy: SAMOCHÓD/2015/01

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na SPRZEDAŻ SAMOCHODU marki Skoda Octavia Combi, rok produkcji 2004


Zamawiający Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych , dalej zwaną ustawą informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez
Wykonawcę:

 • Robert Samoraj ul. Na Uboczu 10/62, 02-791.
  Oferta opiewała na kwotę 8 950,00 zł brutto.

Wszystkim, pozostałym oferentom, biorącym udział w postępowaniu, którzy wpłacili wadium zostanie ono zwrócone na podane przez nich numery kont bankowych.
 

Warszawa, 22 kwietnia 2015


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak sprawy: SAMOCHÓD/2015/01

Zbiorcze zestawienie ofert, złożonych do dnia 22.04.2015 r. w postępowaniu na sprzedaż marki Skoda Octavia Combi, rok produkcji 2004, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Wykonawcy:

 • SOLO Sp. z o.o., Dąbrowa 346b, 26-001 Masłów, 8.475 zł brutto
   
 • Robert Samoraj, ul. Na Uboczu 10/62, 02-791 Warszawa, 8.950 zł brutto
   
 • Z.U.H "Artmot", ul. S. Okrzei 119, 07-202 Wyszków, 8.438 zł brutto
   
 • Przedsiębiorstwo Handlowe "JOANNA", Joanna Chrzanowska, Babin 66, 24-200 Bełżyce, 8.731 zł brutto
   
 • Robert Baliński, ul. Gen. J. Sowińskiego 3A, 07-202 Wyszków, 8.360 zł brutto 

 

 

Przetarg na usługę ochrony obiektów i mienia wraz ochroną galerii i dozorem ekspozycji stałych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Numer ogłoszenia: 300820 - 2014; data zamieszczenia: 10.09.2014

 

Warszawa, 25 września 2014


WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "usługę ochrony obiektów i mienia wraz ochroną galerii i dozorem ekspozycji stałych Centrum Sztuki Współczesnej".

Zamawiający Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.), zwanej dalej ustawą informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez Konsorcjum Wykonawców: IMPEL Provider Security Partner Sp. z o. o. Sp. K., IMPEL Security Polska Sp. z o.o. IMPEL Monitoring Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, która to oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród ofert nieodrzuconych złożonych przez Wykonawców niewykluczonych z przedmiotowego postępowania.

1. Konsorcjum Wykonawców:
- ARGUS GROUP 2 Sp. z o.o. ul. Łucka 15/1318, 00-842 Warszawa
- Agencja Ochrony ARGUS Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 16b/5, 96-500 Sochaczew
Wykonawca wykluczony

2. Konsorcjum Wykonawców:
- IMPEL Provider Security Partner Sp. z o. o. Sp. K.
- IMPEL Security Polska Sp. z o.o.
- IMPEL Monitoring Sp. z o. o. Sp. K. - ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław
/ 100

3. Bałtycka Agencja Ochrony Sp. z o.o. ul. Waszyngtona 9, 81-342 Gdynia / 93,67

4. RR SECURITY GRUPA Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 83 lok. 7, 05-402 Otwock / 89,80

Warszawa, 16.09.2014


ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na usługę ochrony obiektów i mienia wraz ochroną galerii i dozorem ekspozycji stałych Centrum Sztuki Współczesnej; Znak sprawy: OCHRONA/01/2014

Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski działając jako Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców, dotyczące usługi ochrony obiektów i mienia wraz ochroną galerii i dozorem ekspozycji stałych Centrum Sztuki Współczesnej.

Pytanie 1
W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na ochronę Centrum Sztuki Współczesnej, zwracam się z prośbą o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

Odpowiedź 1
Zamawiający nie przewidział w SIWZie możliwości wizji lokalnej, w związku z tym nie wyznaczy jej terminu.

Przetarg na dostawę, montaż oraz szkolenie w zakresie obsługi fabrycznie nowego systemu nagłośnieniowego oraz nowego systemu multimedialnego przeznaczonego do realizacji wydarzeń artystycznych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Numer ogłoszenia: 245994 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014

Pytania i odpowiedzi (SIWZ)
, pobierz PDF

Warszawa, 26.08.2014

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "dostawa, montaż oraz szkolenie w zakresie obsługi fabrycznie nowego systemu nagłośnieniowego oraz nowego systemu multimedialnego przeznaczonego do realizacji wydarzeń artystycznych w Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski" – zadanie 1.

Zamawiający Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez Wykonawcę Konsbud Audio Sp. z o.o. z siedzibą ul. Gajdy 24, 02-878 Warszawa, która to oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród ofert nieodrzuconych złożonych przez Wykonawców niewykluczonych z przedmiotowego postępowania.
 

 1. ProfiAudio Sp. z o.o, ul. Dolomitowa 32, 05-077 Warszawa-Wesoła / oferta odrzucona
 2. Konsbud Audio Sp. z o.o., ul. Gajdy 24, 02-878 Warszawa / 100

 

 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "dostawa, montaż oraz szkolenie w zakresie obsługi fabrycznie nowego systemu nagłośnieniowego oraz nowego systemu multimedialnego przeznaczonego do realizacji wydarzeń artystycznych w Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski" – zadanie 2.

Zamawiający Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez Wykonawcę Positive S.C. M. Jedynak, D. Kot z siedzibą ul. Zielińskiego 26/30, 53-534 Wrocław, która to oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród ofert nieodrzuconych złożonych przez Wykonawców niewykluczonych z przedmiotowego postępowania.
 

 1. AV Technika Sp. z o.o., ul. Wolności 265-267, 41-800 Zabrze / Wykonawca wykluczony
 2. Positive S.C. M. Jedynak, D. Kotul, ul. Zielińskiego 26/30, 53-534 Wrocław / 100
 3. TDC Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań / 57,20

 

 

Przetarg na: budowę konstrukcji zadaszenia i podestów z akcesoriami wraz z urządzeniami do montażu i konserwacji


Warszawa 09.07.2014WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę konstrukcji zadaszenia i podestów z akcesoriami wraz z urządzeniami do montażu i konserwacji".

Zamawiający Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LUMEX Leszek Pióro, Waldemar Pióro z siedzibą ul. Dolne Młyny 77, 59-700 Bolesławiec, która to oferta uzyskała największą liczbę punktów w kryterium najniżej ceny (waga 100%) w przedmiotowym postępowaniu.

 1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne
  LUMEX Leszek Pióro, Waldemar Pióro
  ul. Dolne Młyny 77, 59-700 Bolesławiec / punktów: 100
   
 2. ALSPAW Sp. z o.o.
  ul. Batorego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski / punktów: 86,69
   
 3. Przedsiębiorstwo Innowacyjne ERGO Ryszard Gardziej
  ul. Powązkowska 13b, 01-797 Warszawa / punktów: 79,18Przetrag na: wymianę wewnętrznych linii zasilających w.l.z. w budynku Zamku Ujazdowskiego w Warszawie

Numer ogłoszenia: 123009 - 2014; data zamieszczenia: 06.06.2014


Pytanie 1

Zamawiający w pkt. 7.1 ppkt. 4 SIWZ wymaga wykazania wykonania co najmniej 3 robót budowlanych instalacji elektrycznych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie), odpowiadających wartością co najmniej 300 000,00 PLN brutto z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających poświadczających prawidłowe wykonanie w.w. robót oraz ich wartość. Wymaga również wykazania wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie) robót budowlanych instalacji elektrycznych w minimum 2 obiektach zabytkowych odpowiadających wartością co najmniej 300 000,00 PLN brutto z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających poświadczających prawidłowe wykonanie w.w. robót oraz ich wartość.
Czy Zamawiający uzna za spełnione wyżej opisane warunki w przypadku, gdy Wykonawca wykaże co najmniej 3 robót budowlanych instalacji elektrycznych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie), o łącznej wartości co najmniej 900 000,00 PLN brutto (…)? Równocześnie wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie) robót budowlanych instalacji elektrycznych w minimum 2 obiektach zabytkowych o łącznej wartości co najmniej 600 000,00 PLN brutto (…)?

Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje treść zapisów SIWZ. Każda robota budowlana instalacji elektrycznych wykazana przez Wykonawcę w Wykazie prac budowlanych (Załącznik nr 4) musi odpowiadać wartością co najmniej 300 000,00 PLN brutto. W związku z powyższym interpretacja przedstawiona przez zadającego pytanie, nie może być uznana jako spełniająca warunki.


Pytanie 2

Proszę o informację czy warunek dostarczenia 2 referencji na 300 000 zł każda w obiektach zabytkowych zostanie spełniony jeśli obiekty wymienione w referencjach podlegają opiece Konserwatora Zabytków.

Odpowiedź

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi referencje na roboty budowlane instalacji elektrycznych w minimum 2 obiektach zabytkowych odpowiadających wartością co najmniej 300 000,00 PLN brutto z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Prace prowadzone w obiektach podlegających opiece Konserwatora Zabytków także spełniają wyżej wymieniony warunek.

 

 

Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski


Warszawa 02 stycznia 2014 r.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej – Zamku Ujazdowskiego".

Zamawiający Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez Wykonawcę Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, która to oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert nieodrzuconych złożonych przez Wykonawców niewykluczonych w przedmiotowym postępowaniu.

1. Wykonawca: Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa / punktów: 100

2. Wykonawca: POLKOMTEL Sp. z o.o., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa / punktów: 23,05

3. Wykonawca: P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa / punktów: Wykonawca wykluczony oferta odrzucona

 

 

Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Numer ogłoszenia: 254207 - 2013; data zamieszczenia: 27.11.2013


 

Przetarg na druk publikacji "Notes A-I-R 2014"

Numer ogłoszenia: 246261 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013

 
 

Przetarg nieograniczony na: Ochronę galerii i dozór ekspozycji stałych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

POWIADOMIENIE o wyniku przetargu nieograniczonego na:

"Ochronę galerii i dozór ekspozycji stałych Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski".

Szanowni Państwo,
Zgodnie z przyjętymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zasadami i kryteriami oceny złożonych ofert uznano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Konsorcjum: IMPEL SECURITY POLSKA sp. z o.o. Ochrona Osób i Mienia ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, IMPEL MONITORING sp. z o.o. sp. komandytowa, IMPEL PROVIDER SECURITY Partner sp. z o.o. sp. komandytowa – cena realizacji zamówienia 385.049,00 zł. – wybrany wykonawca w kryterium cena realizacji zamówienia uzyskał 100,00 pkt., co stanowi łączną punktację uzyskaną przez wskazanego wykonawcę. 

W związku z wymogiem art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że umowa w sprawie wykonania przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta po dniu 05 grudnia 2013 r.


   


Przetarg na malowanie powierzchni galeryjnych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Numer ogłoszenia: 229627 - 2013; data zamieszczenia: 31.10.2013

POWIADOMIENIE 
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) w trybie przetarg nieograniczony na:
Malowanie powierzchni galeryjnych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

 

Przetarg na dostawę systemowych opraw oświetleniowych i szynoprzewodów do galerii wystawowych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Numer ogłoszenia: 212059 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013
 


 

Przetarg nieograniczony na: Ochronę galerii i dozór ekspozycji stałych
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski


 
Szanowni Państwo,

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2 prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na "Ochronę galerii i dozór ekspozycji stałych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski", działając na podstawie art. 38 ust. 2 wskazanej powyżej ustawy, w związku z otrzymanymi pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje poniżej treść otrzymanych pytań oraz udzielone odpowiedzi.


Pytanie 1.

W projekcie umowy (pkt. 3) zamawiający żąda aby wykonawca posiadał certyfikat jakości ISO w zakresie zarządzania bezpieczeństwa i higieną pracy. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane § 6.1. jednoznacznie stwierdza:
W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności:
1) próbek, opisów lub fotografii produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego,
2) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym,
3) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich,
4) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas wykonywania zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Euroopejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji.
Z powyższego wynika, iż wykonawcy usługi ochrony i dozoru ekspozycji stałych winni legitymować się certyfikatem ISO w zakresie ochrony osób i mienia, ponieważ nie są dostawcą usług bhp, a nadto każdy z pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy przechodzi szkolenie w zakresie BHP. W związku z powyższym proszę o modyfikację treści SIWZ w przedmiotowym zakresie.
Odpowiedź.
Zamawiający ma prawo wymagać od wykonawcy posiadania certyfikatu jakości ISO w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Zakres zamówienia wiąże się z koniecznością reakcji pracowników ochrony na zdarzenia wypadkowe oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w obiekcie użyteczności publicznej, na terenie którego istnieje wzmożony ruch osobowy. Powołanie się na Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jest bezpodstawne. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowego certyfikatu (na potwierdzenie, że oferowane przez niego usługi są zgodne z wymaganiami), lecz wyłącznie bezpośrednio przed podpisaniem umowy. Posiadacz certyfikatu gwarantuje Zamawiającemu bezpieczną realizację usług, gdyż Wykonawca ma wówczas obowiązek prowadzenia stałego monitoringu i oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach liniowych oraz bieżącego wdrażania działań korygujących, oraz stosowania polityki zapobiegania zdarzeniom niepożądanym i wypadkom przy pracy (m.in. zgodnej ze standardami wymaganymi przez aktualne  obowiązujące przepisy). Szczególne znaczenie ma stałe szkolenie BHP wszystkich pracowników ochrony, dostosowane do potrzeb obiektu, na terenie którego wykonywana jest służba oraz stałe doskonalenie pracowników z podstaw udzielania pierwszej pomocy medycznej, co może być bardzo ważne na terenie obiektu użyteczności publicznej, odwiedzanego przez tysiące osób, a to z kolei wymaga od pracowników ochrony szczególnych umiejętności w zakresie ratownictwa medycznego - i to właśnie jest stale weryfikowane u przedsiębiorców posiadających certyfikat. W związku z powyższym zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 2.
W załączniku nr 1 do umowy zamawiający wymaga aby pracownicy wykonujący usługę posiadali aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.
Proszę o podanie podstawy prawnej żądania tego typu dokumentu. Na marginesie dodam, iż licencjonowani pracownicy aby uzyskać licencję I lub II stopnia zobowiązani są wcześniej udokumentować zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zawodu stosownym orzeczeniem komisji lekarskiej wyznaczonej przez Ministra Zdrowia. Oryginał takie orzeczenia pozostaje w aktach właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji, który wydaje licencje w formie decyzji administracyjnej.
Odpowiedź.
Zamawiający ma prawo do stałej weryfikacji zdolności psychofizycznej pracowników ochrony do prawidłowego wykonywania zamówienia. W związku z powyższym zapisy Załącznika nr 1 do wzoru umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie 3.
W projekcie umowy pkt. 3 zamawiający wymaga, aby licencjonowani pracownicy oprócz licencji pracownika ochrony fizycznej legitymowali się licencją pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia.
Zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie osób i mienia licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia upoważnia do wykonywania czynności o których mowa w art. 3 pkt. 2 oraz do:
1) opracowania projektów zabezpieczenia technicznego,
2) organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego.
W związku z powyższym proszę o precyzyjne określenie jakie zadania – czynności będzie wykonywał pracownik legitymujący się licencją zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia, a co za tym idzie czy będą to zadania odpowiadające treści art. 29 ustawy o ochronie osób i mienia.
Odpowiedź.
W pkt. 3.1.1. c) umowy Zamawiający zapisał, że wymaga posiadania Pracowników ochrony w liczbie dwóch osób z przeznaczeniem do realizacji zadań przy obsłudze monitoringu posiadających licencje pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia, licencje pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia oraz aktualne świadectwa o niekaralności. Uwzględniając zakres prac planowanych do realizacji Zamawiający modyfikuje zapisy pkt. 3.1.1.c) umowy poprzez wykreślnie obowiązku posiadania przez pracowników licencji zabezpieczenia technicznego II stopnia.


W celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia wyżej wskazanej modyfikacji, zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień
16 października 2013 r.

Miejsce i godzina składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 


Przetarg na wykonanie tynków na elewacjach zewnętrznych Zamku Ujazdowskiego


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 
Szanowni Państwo,

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Wykonanie tynków na elewacjach zewnętrznych Zamku Ujazdowskiego, odbyło się w dniu 5 września 2013 o godz.12.00.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 566 379.92 zł brutto.

Zamawiający kierownik Piotr Kowalski
 

Oferty złożyli:

Szanowni Państwo,

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Przedmiotem zamówienia są prace związane z bezpieczeństwem użytkowania i spełniania warunków technicznych w piwnicach w części południowo zachodniej Zamku Ujazdowskiego w Warszawie na podstawie Projektu architektoniczno budowlanego piwnicy Zamku Ujazdowskiego wykonanego przez Biuro Projektowe IP Design, odbyło się w dniu 30 sierpnia 2013 o godz.12.00.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 1 319 389.96 zł brutto.

Zamawiający kierownik Piotr Kowalski


Oferty złożyli:

 • Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE INSTALACJI SANITARNYCH RAM-WENT, ul. Dywizjonu 303 149A/7,  01-470 Warszawa

 • Cena oferty: 1 427 955.28 zł
   
 • Termin wykonania: 3 miesiące
   
 • Okres gwarancji: 36 miesięcy 
   
ROZSTRZYGNIĘCIE:
Przetarg na sukcesywne usługi krajowego i zagranicznego transportu dzieł sztuki dla Centrum Sztuki Wspołczesnej Zamek Ujazdowski


Data zamieszczenia: 08.08.2013

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa; ogłasza wynik przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne usługi krajowego i zagranicznego transportu dzieł sztuki":

Zgodnie z przyjętymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zasadami i kryteriami oceny złożonych ofert uznano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Dyna Trans Władysław Dyna z siedzibą przy ul. Siemaszki 52/2, 31-207 Kraków – cena realizacji zamówienia 647.000,00 zł. brutto – wybrany wykonawca w kryterium cena realizacji zamówienia uzyskał 100,00 pkt., co stanowi łączną punktację uzyskaną przez wskazanego wykonawcę.

Jednocześnie zamawiający informuje, że:

a) oferta złożona przez Art. Logistic sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pomorskiej 40, 91-408 Łódź – w kryterium cena realizacji zamówienia uzyskała 91,90 pkt.
b) oferta złożona przez Renesans Trans sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Matuszewskiej 14, 03-876 Warszawa – w kryterium cena realizacji zamówienia uzyskała 89,35 pkt.

W związku z wymogiem art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że umowa w sprawie wykonania przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta po dniu 29 lipca 2013 r.


 


ROZSTRZYGNIĘCIE:
Przetarg na wykonanie ścian gipsowo kartonowych na potrzeby wystaw w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Numer ogłoszenia: 242556 - 2013; data zamieszczenia: 25.06.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 86967 - 2013 r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury i Sztuki.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ścian gipsowo kartonowych na potrzeby wystaw w Centrum Sztuki..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ścian gipsowo-kartonowych dla potrzeb wystaw w Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski. Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu. Całość zamówienia obejmuje wykonanie 2500m2 ścian podzielone na etapy .Etapy wynikają z planu wystaw organizowanych przez CSW ustalanych co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. a. Ściany na profilach uw/cw/ua szerokość 100.Jednokrotnie płytowane (płyta grubości 12,5 mm)Dwustronnie obkładanych płytami wysokość ścian do 5m.Planowana ilość - 1500m2b. Ściany na profilach uw/cw/ua szerokość 100.Jednokrotnie płytowane (płyta o grubości 12,5 mm)Przyścienne (przedściany) odsunięte od ścian nośnych sal o 20 cm. Planowana ilość - 1000m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.11-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwem Remontowo Budowlanym Kowalski i Syn sp.j., ul Narutowicza 30, 05-120 Legionowo, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 400232,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 188097,75
 • Oferta z najniższą ceną: 188097,75 / Oferta z najwyższą ceną: 341755,50
 • Waluta: PLN.


 

ROZSTRZYGNIĘCIE:
Przetarg na konserwację urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski


Numer ogłoszenia: 204730 - 2013; data zamieszczenia: 27.05.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 165476 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury i Sztuki.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest konserwacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski. Zakres prac do wykonania w ramach umowy obejmuje zakres robót określony w załącznikach: Wykaz czynności serwisowych dla urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Wykaz instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wymagających konserwacji w Zamku Ujazdowskim - Centrum Sztuki Współczesnej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.71.20.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MERA TECHNIK SP. z o.o., ul.Poezji 19, 04-994 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67267,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 43600,00
 • Oferta z najniższą ceną: 43600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 215270,00
 • Waluta: PLN.
   
ROZSTRZYGNIĘCIE:
Przetarg na usługi drukarskie i poligraficzne - druk książek, zaproszeń, folderów, informatorów, plakatów, afiszy, teczek, pocztówek itp. dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie

Numer ogłoszenia: 74401 - 2013; data zamieszczenia: 13.05.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 53307 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski,
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury i Sztuki.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi drukarskie i poligraficzne- druk książek, zaproszeń, folderów, informatorów, plakatów, afiszy, teczek, pocztówek itp. dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poligraficznych druk książek, zaproszeń, folderów, informatorów, plakatów, afiszy, teczek, pocztówek itp. dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. W zakresie zamówienia jest przygotowanie do druku, druk, pakowanie i dostawa. Proces tworzenia naszych wydawnictw nie jest procesem ściśle produkcyjno technicznym, ponieważ w zdecydowanej większości jest to praca twórcza, dlatego też wymaga się, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu możliwość bezpośredniego, stałego kontaktu na każdym etapie tworzenia wydawnictwa szczególnie katalogów wystaw, plakatów i druków okolicznościowych w celu merytorycznego nadzoru i akceptacji kolejnych etapów produkcji: obróbki reprodukcji na monitorze, próbnych wydruków reprodukcji tzw. wydruków kontraktowych, wydruków z gotowych montaży po podstawieniu skanów wydruku impozycyjnego, wydrukowanych arkuszy plano również w trakcie druku, oprawy introligatorskiej również w trakcie jej wykonywania.Jeśli siedziba firmy wybranego Wykonawcy będzie powyżej 20 km od siedziby Zamawiającego, Zamawiający wymaga zapewnienia w cenie oferty, transportu do siedziby Zamawiającego efektów pośrednich poszczególnych etapów procesu poligraficznego, pracownikom Działu Wydawnictw Centrum Sztuki Współczesnej w celu monitorowania procesu tworzenia wydawnictw.Specyfika pracy Centrum jest odmienna od pracy muzeów, gdzie wystawy przygotowywane są nawet z wieloletnim wyprzedzeniem. Czas przygotowywania tego typu materiałów, analogicznie do czasu przygotowywania wystaw, jest w wielu przypadkach bardzo krótki i wymaga pełnego zaangażowania Wykonawcy. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest jedna z najważniejszych instytucji kultury. Poziom wydawanych przez nas druków musi być wysoki, w związku z tym niezbędny jest nasz stały nadzór w całym procesie świadczonych usług poligraficznych.Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Szczegółowe informacje formalne i techniczne:1.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością.2.Wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia muszą być wykonane ściśle według wskazań Zamawiającego.3.Wszelkie odstępstwa od wzoru muszą mieć akceptację Zamawiającego.4.Materiały merytoryczne służące wykonaniu zamówienia przekaże Wykonawcy Zamawiający w formie elektronicznej wraz ze zleceniem wykonania danej pozycji przedmiotu zamówienia.5.Termin wykonania danej pozycji zamówienia nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania materiałów merytorycznych.6.Zamawiający przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających w okresie obowiązywania umowy stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.7.Ilości podane w opisie mogą ulec zmianie zmniejszeniu w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego.8.Dostawa i odbiór dokonywać się będzie w siedzibie Zamawiającego.9.Wszystkie materiały, które Wykonawca otrzyma od Zamawiającego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz powstałe w ramach realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zwróci Zamawiającemu nie później niż w chwili podpisania protokołu odbioru.10.Wykonawca odpowiedzialny jest za nadzór nad pracami techniczno wydawniczymi a w szczególności nad przygotowaniem materiałów do druku i procesem drukowania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.11.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi, Zamawiający nie dopuszcza zlecania części prac podwykonawcom.12.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opracowane materiały do korekty.13.Wykonawca musi uzyskać na piśmie akceptację przedłożonych materiałów przed przystąpieniem do druku.14.Wykonanie druku bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego powoduje poniesienie pełnego ryzyka uznania przez Zamawiającego, iż Wykonawca nie dołożył należytej staranności przy druku lub nieodebrania wykonania części zamówienia.15.Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wykorzystywać w części i lub w całości jakichkolwiek materiałów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w ramach realizacji niniejszego zamówienia.16.Wykonawca ma prawo do wystawienie faktur VAT za wykonanie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia.17.Cena podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszt związany z dostawą i konsultacjami materiałów do akceptacji, koszt druku przy uwzględnieniu realizacji przedmiotu zamówienia w częściach, koszt opakowań oraz koszt dostawy materiałów do siedziby Zamawiającego. W przypadku gdy zaistnieje konieczność udziału pracownika Centrum Sztuki Współczesnej w procesie produkcji, Wykonawca powinien uwzględnić także związane z tym koszty w swojej ofercie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 79.81.00.00-5, 79.82.30.00-8, 79.82.20.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agencja Wydawnicza ARGI R. Błaszak, P. Pacholec, J. Prorok
  ul .Żegiestowska 11, 50-542 Wrocław, woj. dolnośląskie

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 264700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 108437,00
 • Oferta z najniższą ceną: 108437,00
 • Oferta z najwyższą ceną: 156010,00
 • Waluta: PLN.
Przetarg na dostarczenie i uruchomienie kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI dla KINO.LAB

Numer ogłoszenia: 41221 - 2013; data zamieszczenia: 19.03.2013

 


Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu, PDF

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu
w dniu 15 kwietnia 2013 r. o godz. 12.00 w Sali Audytorium (parter)

Oświadczenie oferenta, PDF

Wzór umowy, PDF

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, Warszawa, 19 kwietnia 2013

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na SPRZEDAŻ SAMOCHODU

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez  

 • Z.U.H Armot Ryszard Hanusiak z siedzibą
  ul. S. Okrzei 119 07 – 200 Wyszków

Oferta opiewała na kwotę 8 666,00 zł brutto.

Wszystkich, pozostałych oferentów, biorących udział w postępowaniu, którzy wpłacili wadium w pieniądzu do kasy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, prosimy o odbiór wadium w pokoju Działu Finansowego, o numerze 26, piętro II.


ROZSTRZYGNIĘCIE:
Przetarg na remont stolarki okiennej i drzwiowej Zamku Ujazdowskiego w Warszawie

Ogłoszenie o wynikach postępowania, pobierz PDF

Numer ogłoszenia: 155560 - 2013; data zamieszczenia: 19.04.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 97114 - 2013 r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury i Sztuki..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont stolarki okiennej i drzwiowej Zamku Ujazdowskiego w Warszawie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji elementów stolarki okiennej i drzwiowej Zamku Ujazdowskiego w Warszawie na podstawie projektu Prac remontowych elewacji Zamku Ujazdowskiego wykonanej przez Biuro Projektowo Badawcze ARHEAD oraz Decyzji Nr426N/09 Stołecznego Konserwatora Zabytków. W zakres prac objętych zamówieniem wchodzi: 1. Konserwacja i impregnowanie stolarki okiennej i drzwiowej Stolarkę okienną i drzwiową poddać następującym czynnościom konserwacyjnym: - Czyszczenie drewna Usunąć stare powłoki poprzez malowanie dwukrotne preparatem Abbeizer (300-500ml/m2) oraz czyszczenie szpachlą lub szczotkami. - Gruntowanie Gruntować poprzez nanoszenie pędzlem rozpuszczalnikowa lazurę na bazie żywicy alkilowej Induline GL-350 (kolor bezbarwny lub dąb jasny - wykonać próby na fragmencie i przedstawić do akceptacji). Działa skutecznie przeciw siniźnie, dodaje odporności ma działanie czynników atmosferycznych, posiada zdolność do dyfuzji pary wodnej. - Lakierowanie Stosować wodną lazurę grubowarstwową opartą na poliuretanach i akrylu AIDOL Compact-Lasur PU (zużycie 100ml/m2 na jedną warstwę malowania) malowana ręcznie pędzlem. Ilość warstw ustalić z dostawcą preparatu po wykonaniu gruntowania. 2. Wymiana szklenia W zakres prac wchodzi wymiana zewnętrznych tafli szkła na szyby z szkła płaskiego refleks grafit. gr. 4mm.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-4, 45.44.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu / programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Remontowo Budowlana Ryszard Warchulski, Rumuńska 40A, 05-816 Michałowice, kraj/woj. mazowieckie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 884725,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 543002,88
 • Oferta z najniższą ceną: 405382,90 / Oferta z najwyższą ceną: 870401,82
 • Waluta: PLN.ROZSTRZYGNIĘCIE:

Przetarg na kompleksową usługę sprzątania Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, pobierz PDF

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Numer ogłoszenia: 15615 - 2013  data zamieszczenia: 29.01.2013

 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE:

Przetarg na wymianę windy w północnym skrzydle Zamku Ujazdowskiego


Numer ogłoszenia: 75924 - 2013; data zamieszczenia: 22.02.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 15661 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury i Sztuki.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYMIANA WINDY W PÓŁNOCNYM SKRZYDLE ZAMKU UJAZDOWSKIEGO.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 2. Demontaż urządzeń istniejącej windy (dźwigu). 3. Adaptacją istniejącego szybu windowego wraz z maszynownią do potrzeb nowej windy. 4. Wykonanie instalacji elektrycznych dotyczących windy. 5. Dostawa i montaż windy. 6. Uruchomienie windy, badanie odbiorczo-rejestracyjne Urzędu Dozoru Technicznego. 7. Organizacja i likwidacja zaplecza robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.41.61.00-6, 45.31.31.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HYDROMACH Sp. z o.o., Nowoursynowska 147, 02-776 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 126829,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 109600,00
 • Oferta z najniższą ceną: 109600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 323900,00
 • Waluta: PLN. 
ROZSTRZYGNIĘCIE:

Przetarg na dostawę samochodu osobowego i dostawczego


Numer ogłoszenia: 509738 - 2012; data zamieszczenia: 13.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 480748 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej, Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury i Sztuki.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu osobowego i dostawczego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa samochodu osobowego oraz dostawczego posiadających parametry techniczne określone w załączniku nr 2 do SIWZ. - (opis przedmiotu zamówienia).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1, 34.13.00.00-7.


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1 Nazwa: Dostawa samochodu osobowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Malibu Auto Centrum Sp. z o.o. ul., Morelowa 3,, 03-192 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77235,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 61254,00
 • Oferta z najniższą ceną: 61254,00 / Oferta z najwyższą ceną: 93480,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2 Nazwa: Dostawa samochodu dostawczego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Auto Motive Sp. z o.o., ul. Krakowska 13 Zgłobice, 33-113 Zbylitowska Góra, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 120000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 106473,72
 • Oferta z najniższą ceną: 106473,72 / Oferta z najwyższą ceną: 106473,72
 • Waluta: PLN.
   
Przetarg na świadczenie usług telefonii komórkowej łącznie z dostawą urządzeń do ich obsługi


Numer ogłoszenia: 481100 - 2012; data zamieszczenia: 29.11.2012

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 400220 - 2012;
data zamieszczenia 16.10.2012
ROZSTRZYGNIĘCIE:

Przetarg na izolację antykorozyjną i ogniochronną konstrukcji stalowej hełmów na wieżach Zamku Ujazdowskiego

Numer ogłoszenia: 458620 - 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 418634 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury i Sztuki.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Izolacja antykorozyjna i ogniochronna konstrukcji stalowej hełmów na wieżach Zamku Ujazdowskiego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Specyfikacja prac: Izolacja antykorozyjna i ogniochronna konstrukcji stalowej hełmów na wieżach Zamku Ujazdowskiego1. Demontaż istniejącej izolacji stropów 2. Czyszczenie mechaniczne i ręcznie starych powłok malarskich3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 4. Zabezpieczenie ogniochronne farbą pęczniejącą 5. Malowanie nawierzchniowe. Wszystkie trzy powłoki można wykonać z zastosowaniem technologii PYRO-SAFE SP-A2 albo podobnej o porównywalnych parametrach.6. Wykonanie izolacji termicznej stropu z wełny mineralnej nad ostatnia kondygnacja wieży..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CANDLE PKZ s c Mirosław Iwanek, Urszula Iwanek, Sienkiewicza 4, 05-091 Zabki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 102460,09 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 97526,36
 • Oferta z najniższą ceną: 97526,36 / Oferta z najwyższą ceną: 97526,36
 • Waluta: PLN.
Przetarg na szklenie konstrukcji stalowej nad Cysterną


Numer ogłoszenia: 418628 - 2012; data zamieszczenia: 25.10.2012

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE:
Przetarg na dostawę wraz z montażem rozdzielnicy głównej budynku RG


Numer ogłoszenia: 463010 - 2012; data zamieszczenia: 21.11.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 406536 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury i Sztuki.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem rozdzielnicy głównej budynku RG..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem rozdzielnicy głównej RG prod. Schrack Technik dla budynku Zamku Ujazdowskiego oraz wykonanie dokumentacji projektowej i niezbędnych pomiarów i testów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Wykonania i odbioru robót STWiOR oraz przedmiar robót. stanowiące załączniki nr 1 i 2 do SIWZ. 3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca powinien uzyskać wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej terenu robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.20.00.00-8, 45.31.00.00-3.


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TWINS-INSTALL Sp. z o.o., Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 505681,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 402800,00
 • Oferta z najniższą ceną: 294591,22 / Oferta z najwyższą ceną: 402800,00
 • Waluta: PLN.
   

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE:
Przetarg na prace elewacyjne budynku Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Numer ogłoszenia: 399408 - 2012; data zamieszczenia: 15.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 349462 - 2012 r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury i Sztuki.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace elewacyjne budynku Laboratorium CSW.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres prac elewacyjnych budynku LaboratoriumElewacja budynku parterowego pokryta tynkiem cementowo-wapiennym z licznymi boniami i profilami dekoracyjnymi na bazie gipsu:Powierzchnia 595 m2 Prace tynkarskie: Przed zastosowanie wyprawy należy uzupełnić ubytki w części cokołowej, następnie pokryć ją powłoką wodochronną uszczelniającą na przykład Mapelastic lub podobną. Po uzupełnieniu drobnych ubytków w podłożu elewacji, należy elewacje pokryć masą tynkarską drobnoziarnistą silikonową o właściwościach hydrofobowych, paroprzepuszczalną o granulacji 0,7mm na przykład Silancolor Tonachino lub podobną. Podłoże przed zastosowaniem tynku należy zagruntować bezbarwnym preparatem gruntującym na przykład Silancolor Primer lub podobnym. Kolor elewacji - biały (NCS S 0300-N albo RAL 9016 ). Kolor do akceptacji przez Inwestora (próbka na ścianie minimum 1x1 m ). Prace uzupełniające. Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku z płyt chodnikowych. Obsadzenie czyszczaczy na rurach spustowych elewacji zachodniej i południowej, i wpięcie ich do kanalizacji deszczowej . Wykonanie prac ziemnych pod odprowadzenie wody deszczowej z elewacji wschodniej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00-4.


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Remontowo-Budowlana Ryszard Warchulski, Rumuńska 30B, 05-810 Michałowicach, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 127898,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9620015,00
 • Oferta z najniższą ceną: 9620015,00 / Oferta z najwyższą ceną: 130138,00
 • Waluta: PLN.
Przetrag na ochronę i monitoring w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Numer ogłoszenia: 340198 - 2012; data zamieszczenia: 10.09.2012

Informacja wyjaśniająca

W dniu 13 września 2012 zadano Zamawiającemu następujące pytanie:

"Wykaz usług Wykaz wykonywanych usług o podobnym charakterze w podobnym zakresie o wartości netto minimum 150 tyś PLN rocznie, w okresie trzech ostatnich lat lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia w zakresie ochrony osób i mienia, każde o wartości podobnej do przedmiotu zamówienia (w tym: co najmniej jedno dotyczące ochrony osób i mienia w instytucji publicznej prowadzącej działalność zbliżoną do Zamawiającego). Należy załączyć referencje potwierdzające wykonanie usług z należytą starannością przynajmniej jednej pracy".
- Co Zamawiający rozumie pod pojęciem ochrona osób i mienia w instytucji publicznej prowadzącej działalność zbliżoną do Zamawiającego? Czy usługa ochrony osób i mienia świadczona na rzecz obiektu użyteczności publicznej będzie uznana za spełniającą wymagania Zamawiającego?

Na w/w pytanie udzielono następującej odpowiedzi:

Załączniku Nr 3 do SWIZu Wykaz wykonanych usług: "w tym: co najmniej jedno dotyczące ochrony osób i mienia w instytucji publicznej prowadzącej działalność zbliżoną do Zamawiającego" należy rozumieć w sposób dosłowny. Chcąc przybliżyć Państwu zakres działalności naszej Instytucji , informuję, że:
- Przedmiot działalności instytucji kultury wpisany w Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez MKiDN to: tworzenie warunków rozwoju promocji i prezentacji oraz powszechnej dostępności sztuki współczesnej, w szczególności: - prezentacja dorobku polskiej sztuki współczesnej w formie stałej galerii oraz wystaw zmiennych obejmujących także inne dziedziny sztuki, - promocja zjawisk artystycznych o charakterze eksperymentalnym oraz pomoc przy realizacji szczególnych zamierzeń twórczych, - prowadzenie badań w zakresie teorii, krytyki i form upowszechniania sztuki, - współpraca z instytucjami i ośrodkami sztuki współczesnej w kraju i za granicą oraz stowarzyszeniami twórców a także organizacjami społeczno – kulturalnymi, - dokumentowanie polskiej sztuki współczesnej.
ROZSTRZYGNIĘCIE:
Przetarg na oświetlenie terenu wokół budynku Laboratorium Zamku Ujazdowskiego

Numer ogłoszenia: 392702 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 340206 - 2012 r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury i Sztuki.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Oświetlenie terenu wokół budynku Laboratorium.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia terenu wokół budynku CSW Laboratorium.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz szczegółowy opis zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, zwane dalej dokumentacją.3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.4. Wykonawca powinien uzyskać wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej terenu robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.10.00-0, 45.31.61.00-6.


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RS-SYSTEM Sp. z o.o., ul. Plac Czerwca 1976 r. nr.2 lok 18A, 02-495 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 197053,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 242375,45
 • Oferta z najniższą ceną: 242375,45 / Oferta z najwyższą ceną: 242375,45
 • Waluta: PLN.


 


ROZSTRZYGNIĘCIE:

Przetarg na wykonanie prac konserwacyjnych kamieniarki Zamku Ujazdowskiego


Numer ogłoszenia: 335342 - 2012; data zamieszczenia: 06.09.2012

Wybór oferty, pobierz PDF
 
Numer ogłoszenia: 386302 - 2012; data zamieszczenia: 08.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 335342 - 2012 r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-4617 Warszawa, woj. mazowieckie

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury i Sztuki.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac konserwacyjnych kamieniarki Zamku Ujazdowskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji elementów kamiennych elewacji Zamku Ujazdowskiego w Warszawie. na podstawie projektu Prac remontowych elewacji Zamku Ujazdowskiego wykonanej przez Biuro Projektowo Badawcze ARHEAD oraz Decyzji Nr426N/09 Stołecznego Konserwatora ZabytkówW zakres prac objętych zamówieniem wchodzi: -Wykonanie reperacji okładzin kamiennych poprzez wklejenie fleków. -Oczyszczenie powierzchni elementów kamiennych wystroju architektonicznego pastą chemiczną. Preparat Fassadereiniger- Paste Remmers lub równorzędny .-Impregnacja biobójcza elementów kamiennych wykonywana ręczna. Preparat glono i grzybobójczy Adolit M Flussig Remmers lub równorzędny-Naprawa uszkodzonych miejsc w elementach kamiennych fabryczną mieszanka sztukatorską. Mieszanka sztukatorska Funcosil Feinzugmortel Remmers lub równorzędna-Hydrofobizacja i wyrównanie kolorystyczne naprawionej powierzchni kamienia preparatami płynnymi wykonanie ręcznie. Preparat hydrofobizujący Funcosil WS z pigmentami Remmers lub równorzędny. -Wzmocnienie struktury kamienia preparatami penetrującymi. Preparat gruntujący KSE 100 Remmers lub równorzędny.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CANDLE s.s Pracownia Konserwacji Zabytków metaloplastyki i oświetlenia Artystycznego, Sienkiewicza 4, 05-091 Ząbki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 831579,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 745509,00
 • Oferta z najniższą ceną: 540683,10 / Oferta z najwyższą ceną: 1222298,00
 • Waluta: PLN.
Przetarg na kompleksową obsługę transportu zwrotnego rzeźb z wystawy "Figury z Nowego Świata"


Numer ogłoszenia: 302154 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012

 


Przetarg na wykonanie modernizacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń w piwnicy po stronie północnej Zamku Ujazdowskiego

Numer ogłoszenia: 292460 - 2012; data zamieszczenia: 08.08.2012
 Przetarg na ochronę fizyczną mienia i osób z zakresu wystaw i wydarzeń artystycznych na terenie Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Numer ogłoszenia: 228726 - 2012; data zamieszczenia: 29.06.2012  
 

 

Przetarg na dokumentację techniczną Zamku Ujazdowskiego

Numer ogłoszenia: 192338 - 2012; data zamieszczenia: 06.06.2012

Informacja o wyborze, pobierz PDF
 Przetarg na ochronę i monitoring w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski


Numer ogłoszenia: 150722 - 2012; data zamieszczenia: 11.05.2012
 


ROZSTRZYGNIĘCIE:

Przetarg na izolację fundamentów budynku Laboratorium


Numer ogłoszenia: 198584 - 2012; data zamieszczenia: 12.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 159430 - 2012 r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej, ul Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury i Sztuki.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Izolacja fundamentów budynku Laboratorium.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Prace polegają na wykonaniu odsłonięcia fundamentów budynku do głębokości 1,5m z odłożeniem gruntu na odwał, a po wykonaniu prac izolacyjnych zasypanie wykopu. Oraz wykonaniu robót w zakresie czyszczeniu murów i ław fundamentowych, odgrzybianiu powierzchni metoda smarowania, spoinowanie ław kamiennych, napraw podłoża, tynków renowacyjnych, powłok bitumicznych, izolacji przeciwwilgociowych oraz izolacji z folii kubełkowej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.90-4.


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PANON IZOLACJE Sp z o.o., ul. Archiwalna 9/48, 02-103 Warszawa

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 157625,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 91899,93

 • Oferta z najniższą ceną: 85209,82 / Oferta z najwyższą ceną: 143198,73

 • Waluta: PLN.
   

 

ROZSTRZYGNIĘCIE:
Przetarg na specjalistyczny transport przywozowy i wywozowy dzieł sztuki do wystaw Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Numer ogłoszenia: 158240 - 2012; data zamieszczenia: 16.05.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 129528 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2 Warszawa, woj. mazowieckie

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury i Sztuki.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Specjalistyczny transport przywozowy i wywozowy dzieł sztuki do wystaw Centrum Sztuki Współczesnej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1)Tytuł wystawy: Bagaż kulturowy Czas trwania wystawy: 20.05-7.09.2012 (wernisaż 19.05)Miejsce: Narodowe Muzeum Sztuki Pięknejadres: 6 Hrushevskogo St. , Kyiv,01001adres rozładunku: 6 Hrushevskogo St. , Kyiv,01001data rozładunku: 14. najpóźniej 15.05.2012 odbiór prac w Warszawie:data załadunku: od 08.05.2012załadunek: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa załadunek na samochód częściowe pakowanie i załadunek: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Plac Stanisława Małachowskiego 3, Warszawa przygotowanie i zapewnienie specjalistycznych opakowań oraz skrzyń do transportu w/g załącznika, zapakowanie obiektów, załadunek na samochód konwój agencji ochrony mienia na terenie Polski do granicy/ 2 konwojentów odprawa celna prac z Zachęta i CSW Zamek Ujazdowski - formalności celne po stronie polskiej i ukraińskiej nadzór nad odprawą celną obiektów(wywóz)Dostarczenie do Narodowe Muzeum Sztuki Pięknej w Kijowie w godz 8-9, rozładunek od godz. 09:30 czasu lokalnego Możliwość organizacji transportu łączonego -NIE 2 )Tytuł wystawy: Double Game Czas trwania: 25.05-31.07.2012Miejsce: Mystetskyi Arsenal adres: Lavrska str,10-12, 01010 Kyivadres rozładunku: 6 Hrushevskogo St. , Kyiv,01001 (Narodowego Muzeum Sztuki Pięknej w Kijowie)konwój agencji ochrony mienia na terenie Polski do granicy/ 2 konwojentów odprawa celna prac z CSW Zamek Ujazdowski - formalności celne po stronie polskiej i ukraińskiej, nadzór nad odprawą celną obiektów (wywóz)Dostarczenie do Narodowe Muzeum Sztuki Pięknej w Kijowie w godz. 8-9, rozładunek od godz. 09:30 czasu lokalnego Możliwość organizacji transportu łączonego -NIE 3) Tytuł wystawy: Ukrainian Transfer w CSW Zamek Ujazdowski Czas trwania wystawy: 4.06-12.08.2012 Miejsce wystawy: CSW Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa ul. Jazdów 2 Miejsce rozładunku: CSW Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa ul. Jazdów 2 Dostawa obiektów: 21 - 25.05.2012 do CSW, od poniedziałku do piątku w godz. 9-16 Miejsce załadunku: magazyn Pinchuk Art Centre, Kiev region, Martusovka village, 70 Moisseva streetzaładunek dzieł na samochód, transport samochodem przystosowanym do transportu dzieł sztuki od Pinchuk Art Centre do CSW Zamek Ujazdowski rozładunek obiektów w CSW Zamek Ujazdowski odprawa celna prac z Pinchuk Art Centre - formalności celne po stronie ukraińskiej i polskiej, nadzór nad odprawą celną obiektów. Wszystkie obiekty powinny być dostarczone do CSW Zamek Ujazdowski i rozładowane w CSW zamek Ujazdowski między w godz.9-16.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.52.11.00-0, 60.18.00.00-3, 66.51.41.20-3, 79.92.00.00-9, 63.52.00.00-0, 63.52.40.00-8, 60.10.00.00-9, 92.52.12.20-7.


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Art. Logistic Sp. z.o.o., ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 147998,00

 • Oferta z najniższą ceną: 147998,00 / Oferta z najwyższą ceną: 147998,00

 • Waluta: PLN.


 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE:
Przetrag na świadczenie usług sprzątania i utrzymania w czystości powierzchni zewnętrznych na terenie Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Numer ogłoszenia: 159430 - 2012; data zamieszczenia: 17.05.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 102800 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury i Sztuki.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług sprzątania i utrzymania w czystości powierzchni zewnętrznych na terenie Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskich.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług związanych ze sprzątaniem powierzchni zewnętrznych: Codziennie - 7 dni w tygodniu :- sprzątanie ciągów komunikacyjnych (np. uliczek, chodników, parkingów itp.);- usuwanie śmieci z koszy ogrodowych do kontenerów należących do Zamawiającego;- usuwanie wszelkich nieczystości z terenów zieleni niskiej W okresie wiosenno - letnim: - utrzymanie w czystości chodników, krawężników i opasek betonowych wokół budynków (w tym m.in. usuwanie wrastających chwastów i trawy w szczelinach chodnikowych); - koszenie trawy;- przycinanie żywopłotów; - zgrabianie trawy i liści, zbieranie gałęzi;- podlewanie trawników;- likwidacja samosiejek (drzew i krzewów), odmładzanie drzew; W okresie jesienno - zimowym:- usuwanie liści i gałęzi z ciągów komunikacyjnych (np. uliczek, chodników, parkingów);- sukcesywne odśnieżanie i posypywanie piaskiem terenów utwardzonych ciągów komunikacyjnych (np. uliczek, chodników, parkingów, itp.);- usuwanie lodu i śniegu z terenów utwardzonych ciągów komunikacyjnych (np. uliczek, chodników, parkingów, itp.);- wywóz gałęzi;.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 77.31.10.00-3, 90.61.10.00-3, 90.62.00.00-9, 90.91.40.00-7, 90.91.80.00-5, 77.31.41.00-5, 77.31.30.00-7.


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ALBATROS Usługi Porządkowe i Sprzątanie Krystyna Dąbkowska, ul. Mokotowska 40/23, 00-543 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 439200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 367818,33
 • Oferta z najniższą ceną: 367818,33 / Oferta z najwyższą ceną: 1041961,38
 • Waluta: PLN.  

ROZSTRZYGNIĘCIE:
Przetarg na usługi drukarskie i poligraficzne - druk książek, zaproszeń, folderów, informatorów, plakatów, afiszy, teczek, pocztówek itp. dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w WarszawieNumer ogłoszenia: 124354 - 2012; data zamieszczenia: 19.04.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 83458 - 2012 r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej, Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury i Sztuki.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi drukarskie i poligraficznych - druk książek, zaproszeń, folderów, informatorów, plakatów, afiszy, teczek, pocztówek itp. dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poligraficznych - druk książek, zaproszeń, folderów, informatorów, plakatów, afiszy, teczek, pocztówek itp. dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. W zakresie zamówienia jest przygotowanie do druku, druk, pakowanie i dostawa. Proces tworzenia naszych wydawnictw nie jest procesem ściśle produkcyjno-technicznym, ponieważ w zdecydowanej większości jest to praca twórcza, dlatego też wymaga się, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu możliwość bezpośredniego, stałego kontaktu na każdym etapie tworzenia wydawnictwa (szczególnie katalogów wystaw, plakatów i druków okolicznościowych) w celu merytorycznego nadzoru i akceptacji kolejnych etapów produkcji: obróbki reprodukcji na monitorze, próbnych wydruków reprodukcji - tzw. wydruków kontraktowych, wydruków z gotowych montaży (po podstawieniu skanów) - wydruku impozycyjnego, wydrukowanych arkuszy plano (również w trakcie druku), oprawy introligatorskiej (również w trakcie jej wykonywania).Jeśli siedziba firmy wybranego Wykonawcy będzie powyżej 20 km od siedziby Zamawiającego, Zamawiający wymaga zapewnienia w cenie oferty, transportu do siedziby Zamawiającego efektów pośrednich poszczególnych etapów procesu poligraficznego, pracownikom Działu Wydawnictw Centrum Sztuki Współczesnej w celu monitorowania procesu tworzenia wydawnictw.Specyfika pracy Centrum jest odmienna od pracy muzeów, gdzie wystawy przygotowywane są nawet z wieloletnim wyprzedzeniem. Czas przygotowywania tego typu materiałów, analogicznie do czasu przygotowywania wystaw, jest w wielu przypadkach bardzo krótki i wymaga pełnego zaangażowania Wykonawcy. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest jedna z najważniejszych instytucji kultury. Poziom wydawanych przez nas druków musi być wysoki, w związku z tym niezbędny jest nasz stały nadzór w całym procesie świadczonych usług poligraficznych.Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Szczegółowe informacje formalne i techniczne:1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością.2. Wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia muszą być wykonane ściśle według wskazań Zamawiającego.3. Wszelkie odstępstwa od wzoru muszą mieć akceptację Zamawiającego.4. Materiały merytoryczne służące wykonaniu zamówienia przekaże Wykonawcy Zamawiający w formie elektronicznej wraz ze zleceniem wykonania danej pozycji przedmiotu zamówienia.5. Termin wykonania danej pozycji zamówienia nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania materiałów merytorycznych.6. Zamawiający przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających w okresie obowiązywania umowy stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.7. Ilości podane w opisie mogą ulec zmianie (zmniejszeniu) w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego.8. Dostawa i odbiór dokonywać się będzie w siedzibie Zamawiającego.9. Wszystkie materiały, które Wykonawca otrzyma od Zamawiającego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz powstałe w ramach realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zwróci Zamawiającemu nie później niż w chwili podpisania protokołu odbioru.10. Wykonawca odpowiedzialny jest za nadzór nad pracami techniczno-wydawniczymi a w szczególności nad przygotowaniem materiałów do druku i procesem drukowania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi, Zamawiający nie dopuszcza zlecania części prac podwykonawcom.12. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opracowane materiały do korekty.13. Wykonawca musi uzyskać na piśmie akceptację przedłożonych materiałów przed przystąpieniem do druku.14. Wykonanie druku bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego powoduje poniesienie pełnego ryzyka uznania przez Zamawiającego, iż Wykonawca nie dołożył należytej staranności przy druku lub nieodebrania wykonania części zamówienia.15. Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wykorzystywać w części i/lub w całości jakichkolwiek materiałów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w ramach realizacji niniejszego zamówienia.16. Wykonawca ma prawo do wystawienie faktur VAT za wykonanie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia.17. Cena podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszt związany z dostawą i konsultacjami materiałów do akceptacji, koszt druku przy uwzględnieniu realizacji przedmiotu zamówienia w częściach, koszt opakowań oraz koszt dostawy materiałów do siedziby Zamawiającego. W przypadku gdy zaistnieje konieczność udziału pracownika Centrum Sztuki Współczesnej w procesie produkcji, Wykonawca powinien uwzględnić także związane z tym koszty w swojej ofercie...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-1, 79.82.20.00-2, 79.81.00.00-5, 79.82.30.00-9.


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ARGRAF Sp. z o.o., Jagielońska 76, 03-301 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 281003,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 218916,30
 • Oferta z najniższą ceną: 218916,30 / Oferta z najwyższą ceną: 304821,06
 • Waluta: PLN. 

Przetarg na malowanie powierzchni galeryjnych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Numer ogłoszenia: 35612 - 2012; data zamieszczenia: 06.02.2012 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE:
Przetarg na wykonanie ścian gipsowo kartonowych na potrzeby wystaw w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski


Numer ogłoszenia: 61098 - 2012; data zamieszczenia: 29.02.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 29344 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury i Sztuki.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ścian gipsowo kartonowych na potrzeby wystaw w Centrum Sztuki..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ścian gipsowo-kartonowych dla potrzeb wystaw w Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski. Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu.Całość zamówienia obejmuje wykonanie 450m2 ścian podzielone na etapy.Etapy wynikają z planu wystaw organizowanych przez CSW ustalanych co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.Ściany projektowane są w trzech rodzajach1- Ściana na profilach stalowych do wysokości 5,20m dwustronnie obkładana płytami gipsowo kartonowymi -Razem 180m2.2- Ściany na profilach stalowych do wysokości 5,00m jednostronnie obkładane płytami odsunięte od ścian sal o 20cm i wsparte konstrukcyjnie na tych ścianach (przedściany) - Razem 150m23- Ściana na profilach stalowych do wysokości 3,50m jednostronnie obkładana płytami gipsowo kartonowymi - Razem 120m2Wszystkie ściany mają być jednokrotnie płytowane zwykłą płytą GK grubości 12,5mm, szpachlowane i szlifowane bez gruntowania i malowania oraz bez wypełnienia wełną mineralną...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.11-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Kowalski i Syn sp, Narutowicza 30, 05-120 Legionowo, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22936,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 22936,10
 • Oferta z najniższą ceną: 22936,10 / Oferta z najwyższą ceną: 74182,74
 • Waluta: PLN. 

ROZSTRZYGNIĘCIE:
Przetrag na kompleksową usługę sprzątania Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski


Numer ogłoszenia: 40072 - 2012; data zamieszczenia: 09.02.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 440478 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury i Sztuki.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa usługa sprzątania Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa sprzątania polegająca na codziennym utrzymaniu czystości pomieszczeń Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje sprzątanie 1. Sal Galeryjnych + Loża -zakres- dwa razy w tygodniu - poniedziałek - cały dzień - czwartek - od godz.19.00 do godz.12.00 w piątek zakres - mycie posadzek (kamiennych, epoksydowych, betonowych, gresowych, ceglanych i drewnianych), drzwi szklanych i drewnianych, listew, grzejników, parapetów, usuwanie ewentualnych zabrudzeń ze ścian. - mycie okien według potrzeb Działu Realizacji. - dodatkowe sprzątanie w trakcie montażu wystaw na polecenie Działu Realizacji. 2. Biblioteka z Antresolą - zakres - 2 razy w tygodniu odkurzanie wykładziny ( w tym usuwanie plam), czyszczenie stolików, lampek, regałów z książkami, kaloryferów, listew i sprzętu wskazanego przez pracownika Biblioteki. - 2 razy w tygodniu mycie szklanej ściany. 3. Kino Lab - zakres - 2 razy dziennie - odkurzanie wykładziny, czyszczenie foteli kinowych, drzwi, usuwanie plam i innych zabrudzeń - rano do godz. 7.00 - po wynajmie, prelekcji, odczycie, bądź użyczeniu przestrzeni - godziny do ustalenia 4. Sala Edukacyjna + Baszta + Toaleta - zakres - 2 razy dziennie - odkurzanie, mycie podłogi, parapetów, listew, drzwi, usuwanie plam na ścianach, wyczyszczenie krzeseł, dokładne sprzątnięcie toalety -1 raz w tygodniu mycie grzejników -1 raz na kwartał mycie okien - pierwsze sprzątanie do godz. 7.00 - drugie sprzątanie po opuszczeniu sali 5.Sala Konferencyjna (w przypadku, gdy nie jest zajęta przez wystawę) - zakres -1 raz dziennie - odkurzanie, mycie podłogi, listew, parapetów i drzwi -1 raz na kwartał mycie okien - sprzątanie do godz. 7.00 6.M-2 zakres -1 raz dziennie mycie podłogi, cokołów, wycieranie kurzy, mycie umywalki, schodów prowadzących na górę - 1 raz na dwa tygodnie mycie zasuwanych drzwi do M-2 - sprzątanie do godz. 7.00 7.Klatki Schodowe - zakres - 3 razy w tygodniu zamiatanie i mycie na mokro: posadzek, cokołów, kaloryferów, poręczy - zastrzega się możliwość zwiększenia ilości sprzątania przed wystawą, wernisażem, bądź innym wydarzeniem artystycznymi 1 raz na kwartał czyszczenie krat na klatkach schodowych. 1 raz na dwa tygodnie mycie drzwi szklanych - sprzątanie do godz. 7.00 - w wypadku imprez godz. do ustalenia 8. Korytarze - zakres - 4 razy dziennie - mycie na mokro: posadzki, cokoły , parapety - 1 raz w tygodniu czyszczenie drzwi drewnianych - pierwsze sprzątanie do godz. 7.00 - następne sprzątanie w uzgodnieniu z Działem Administracji 9.Holl Główny - zakres - 4 razy dziennie - mycie na mokro: posadzki, cokoły, schodki, usuwanie plam ze ścian - 1 raz dziennie - szklane drzwi, odkurzanie wykładziny, parapety - 1 raz na dwa miesiące mycie okien - pierwsze sprzątanie do godz. 8.00 - następne sprzątanie w uzgodnieniu z Działem Administracji 10. Cysterna - sprzątanie na zlecenie Działu Realizacji 11.Pomieszczenia Sanitarne (ilość 5 w tym: 13 umywalek, 3 pisuary, 10 sedesów) - zakres - 2 razy dziennie - mycie i czyszczenie urządzeń sanitarnych, uzupełnianie środków czystości (mydło, papier, ręczniki, odświeżacze powietrza) - 2 razy w miesiącu mycie glazury na ścianach - 1 raz w miesiącu przeprowadzenie procesu usuwania nieprzyjemnych zapachów - pierwsze sprzątanie - do godz.7.00 - drugie sprzątanie do godz.15.00 12. Dziedziniec i Krużganki - zakres -1 raz w tygodniu - zamiatanie - 1 raz na 2 miesiące - mycie na mokro - dodatkowe sprzątanie w uzgodnieniu z Działem Administracji jak i czas wykonania powyższych czynności Ogólny metraż powierzchni sprzątanej wynosi 5556 m2. W tym: pomieszczenia z posadzką kamienną 1287 m2 pomieszczenia z posadzką betonową 300 m2 pomieszczenia z posadzką epoksydową 1627 m2 pomieszczenia z posadzką gresową 300 m2 pomieszczenia z posadzką ceglaną 280 m2 pomieszczenia z wykładziną 236 m2 pomieszczenia z posadzką drewnianą 425 m2 schody 480m. m2 powierzchnie szklane 621 m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DC System Sp. z o.o, Marsa 56A, 04-242 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 119000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 93855,86
 • Oferta z najniższą ceną: 93855,86 / Oferta z najwyższą ceną: 270781,06
 • Waluta: PLN.


 

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline