Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
WYDARZENIE
RE-DIRECTING: EAST Conversations # 7: Harutyun Alpetyan
10 lipca 2013, godz. 17.30

RE-DIRECTING: EAST. Conversations 
# 7: Harutyun Alpetyan, Armenia

10 lipca 2013, godz. 17.30, Budynek Laboratorium CSW
Spotkanie w języku angielskim
 


Harutyun Alpetyan: "Przemysł wymuszonej wymiany"

W ciągu ostatnich dwudziestu lat, przyzwyczailiśmy się do tego, że wymiana kulturowa jest najważniejszym elementem bez którego kultura jakoby w ogóle nie może istnieć. Co więcej, czasami wydaje się, że ta filozofia prowadzi do wyparcia problematyki właściwego przedmiotu sztuki i samego obiektu wymiany. Nawet akceptując elementarną konieczność stojącą za takim nastawieniem – konieczność odnosząca się gruncie rzeczy do rynku – czy nie powinniśmy, mimo wszystko, próbować poddać w wątpliwość jej poszczególnych przejawów i pytać o naturę naszej relacji z tym zjawiskiem? Można tutaj postawić następujące pytanie: czy naprawdę prowadzimy wymianę, a jeśli tak, to co jest jej przedmiotem, w jakiej walucie się ona tak naprawdę odbywa i czy powinniśmy zastanawiać się nad jej sensem? I wreszcie: co jeśli odmówimy uczestnictwa w tej wymianie? Odmówimy w niej udziału dopóki przybiera ona taką formę, jaką – jak się nam sugeruje – ma ona przyjmować? Czy możemy wówczas zastosować lub przynajmniej wyobrazić sobie jakąkolwiek inną formę komunikacji i interakcji?

Przyjmując takie warunki, możemy brać na warsztat nawet tak zdawałoby się niegroźną i niewinną formę wymiany jak prezentacja przed publicznością lub prywatne rozmowy, nabierając wobec nich podejrzeń, lecz co wtedy z większymi wydarzeniami, takimi jak imprezy i festiwale, angażującymi o wiele liczniejsze grono odbiorców?

Posługując się konkretnym przykładem wystawy, która miała miejsce w 2012 r. w Erewaniu, spróbujemy zbadać i poddać pod dyskusję sposób w jaki instytucje i ich przedstawiciele zgadzają się na przyjęcie określonych sposobów reprezentacji tego, co ogólnie nazywamy sceną artystyczną. Jest to zjawisko, czy forma aktywności, która służy nie tylko wytworzeniu obrazu sceny artystycznej dzisiaj, czy nawet na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, lecz również jego obróbce, aby stał się zrozumiały i wygodny dla globalnego rynku wymiany artystycznej.

Harutyun Alpetyan jest niezależnym pracownikiem kultury mieszkającym w Erewaniu. Balansując pomiędzy działaniami kuratorskimi i artystycznymi podejmuje próby zbadania rzeczywistej skuteczności swojej praktyki w kategoriach zmian społecznych i rozwoju instytucjonalnego w dziedzinie kultury. Koordynuje laboratorium projektowe w Instytucie Sztuki Współczesnej i jest współzałożycielem AJZ – nieformalnej i niekomercyjnej przestrzeni sztuki w Erewaniu. Jeden z jego ostatnich projektów "Ekonomia nadziei" (Economy of Hope) został zrealizowany w ramach VIII Biennale Sztuki Współczesnej w Giumri w 2012 r. Obecnie pracuje nad projektem Kamera Futura: przechowalnia (nie)możliwych rzeczywistości (Camera Futura: storage for (im)possible realities).

  

 

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline