Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
WYDARZENIE
Miasteczko Dobrej Energii. OKUPUJ SZTUKĘ!
3 czerwca 2012
godz. 11.00 – 17.00
Projekt Laboratorium Edukacji Twórczej CSW
Park przed CSW Zamek Ujazdowski

Miasteczko Dobrej Energii. OKUPUJ SZTUKĘ!
Projekt Laboratorium Edukacji Twórczej CSW

niedziela 3 czerwca 2012, godz. 11.00 – 17.00

Park przed CSW Zamek Ujazdowski*
 
*uczestnictwo w projekcie jest bezpłatneOd lat w pobliżu Zamku Ujazdowskiego powstają miasteczka protestu. Ulice wypełniają namioty, powiewają flagi i transparenty, słychać okrzyki, hasła, swoistą muzykę manifestacji. Każdy protest ma własną strukturę, wytwarza swoiste rytuały, język, gramatykę zachowań. Bunt, niezgoda, oburzenie, żądania, eskalacja agresji. Sytuacje, którymi żywią się i politycy, i media. Zaanektowane przez wojnę słowo "okupuj" – ma jednak i inne konotacje.
Okupowanie – to po prostu zajmowanie miejsca, wypełnianie; znaczy też: urzędować, używać, zamieszkiwać, pozostawać i obejmować w posiadanie.

Projekt Miasteczko Dobrej Energii, poprzez hasło okupuj sztukę wykorzystuje właśnie to odwrotne do potocznego znaczenie - sytuację wykorzystania społecznej przestrzeni do artystycznych, pozytywnych spotkań, wyzwalania dobrych emocji, kreatywności, refleksji i współdziałania.

Miasteczko Dobrej Energii to projekt, którego finał w niedzielę 3 czerwca 2012 r. będzie wyjątkowym wydarzeniem polegającym na rozmieszczeniu w parku wokół CSW artystycznych namiotów jako „działów sztuki” będących zarówno terenem akcji artystycznych, jak i interaktywną ekspozycją obiektów powstałych przy udziale publiczności, pod kierunkiem artystów
i animatorów reprezentujących wszystkie dziedziny sztuki współczesnej.

Cele:
– wzmacnianie pozytywnego wizerunku sztuki współczesnej i instytucji kultury wychodzącej z działaniami w przestrzeń społeczną;
– tworzenie warunków do uczestnictwa w procesie twórczym osób na ogół biernych, w tym środowisk zagrożonych marginalizacją; szansa zmiany wizerunku przestrzeni publicznej zaanektowanej często przez demonstracje siły – na kreatywną, nacechowaną dobrą energią i współdziałaniem.


Projekt obudowany jest ogólnopolskim programem edukacyjnym dla animatorów i pedagogów z terenów o słabym dostępie do kultury.

Działania w ramach projektu Miasteczko dobrej energii w parku przed CSW Zamkiem Ujazdowskim 3 czerwca 2012.


Anna Bargiel
i Cecylia Malik Rezerwat przyrody – miasto
Potraktowałyśmy miasto, a szczególnie teren wokół CSW, jako rezerwat przyrody z określonymi gatunkami roślin i zwierząt. Z udziałem publiczności powstało centrum badawcze jako połączenie gabinetu osobliwości z galerią sztuki.

Jacek Bąkowski Linia mojego losu
To próba graficznego przedstawienia tego, co w naszym życiu dzieje się za sprawą przypadku – stąd udział przechodniów w grze losowej z użyciem ponumerowanych kamieni, które pozwalają wyznaczyć kolejne punkty łączone linią.

Grzegorz Borkowski Samoorganizacja – samorealizacja
Hasła autora działania, prezentowane na transparentach w parku, stały się materiałem do tworzenia przez uczestników nowych, często zaskakujących wypowiedzi ze słów użytych na transparentach.

Janusz Byszewski Okupuj sztukę
Ogólne hasło okupowania sztuki nabiera sensu poprzez malowane na przygotowanych planszach odpowiedzi uczestników akcji na pytanie, czym jest dla nich sztuka.

Monika Drożyńska Wyhaftuj się
Cykliczna akcja, w trakcie której powstaje tkanina, której współautorem jest publiczność. Każdy haftuje na niej własne frustracje i złości. Praca będzie ukończona, gdy słowa zaczną tracić swoją czytelność, stając się abstrakcyjnym gobelinem.

Leszek Karczewski, Barbara Kaczorowska, Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk
Daj się okupować
Akcja jest zaproszeniem do własnego odtwarzania historycznych dzieł sztuki współczesnej:
John Cage, „4`33``”, 1952;
Jackson Pollock, „Drip painting”, 1940-1956;
Joseph Beuys, „W jaki sposób wyjaśnić obrazy martwemu zającowi”, 1965;
John Lennon i Yoko Ono, „Bed-In for Peace”, 1969.
Poświęcenie własnego czasu sztuce odbywa się na zasadzie totalnego oddania: sztuka decyduje za człowieka, ile wymaga uwagi.

Małgorzata Niedzielko Słońce w słoikach
Spiżarnia pełna różnorodnych marzeń, smaków i zapachów. Zamknięte w słoikach fantazje o wakacjach, podróżach, ważnych sprawach, wykonywane przez uczestników akcji.

Maria Parczewska Układanka
Akcja odwołuje się do refleksji dotyczących domu, formułowanych w postaci ogromnych puzzli. Tworzy okazję połączenia indywidualnych, wielopokoleniowych głosów w przestrzenną całość.

Jarosław Perszko, Paweł Dudko Oddech
Wydech każdej osoby zamknięty zostaje w pojedynczym foliowym woreczku; opatrzony numerem, unosi się pod sufitem dzięki balonikowi z helem. Kolejny numer wynika z odliczania po jednym od ogólnej liczby Polaków (dane z ostatniego spisu powszechnego). Dzięki lustrzanej podłodze i kolekcji oddechów w „stanie zawieszenia” odczuć można coś w rodzaju stanu nieważkości.

Dorota Podlaska Flower Power
Kwiaty niosą ze sobą wiele znaczeń symbolicznych i pozytywnej energii. Kwiat wetknięty w lufę karabinu przyniósł zjawisko flower power, stał się symbolem pokojowego oporu wobec militarnej siły. Kwiaty pomagają wyrazić uczucia i zawsze odgrywały wielką rolę w kontaktach międzyludzkich. Warsztat przypomni zapomnianą już „mowę kwiatów”, popularny sposób wyrażania emocji i przekazywania sekretnych wiadomości, szczególnie w czasach wiktoriańskich.

Jadwiga Sawicka Wytwarzanie formy
Opakowanie małych przedmiotów – znalezionych czy przynoszonych – i opatrywanie ich naklejką z cytatem z Gombrowicza nadaje im jednolitą formę. Przedmioty tracą indywidualność za cenę włączenia w obszar sztuki.

Agata Tecl, Szymon Kobylarz Światło – zrób to sam
Zainspirowani projektami typu Zrób to sam, pokazujemy, jak stworzyć
instalację świetlną bez użycia prądu. Istnieje możliwość stworzenia „baterii z ziemi”, co udowodniliśmy wraz z uczestnikami działania.
Projekt realizowany jest przez Fundację Sztuka i Współczesność we współpracy z LET Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline