Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
Zamówienie publiczne 09.03.2017

OGŁOSZENIE:

Zamówienie publiczne na druk i dostawę wydawnictw Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Ogłoszenie nr 40078 - 2017
Data zamieszczenia: 09.03.2017

Zbiorcze zestawienie ofert

Odpowiedzi dla Wykonawców

Zal_1_Odpowiedzi dla Wykonawców_okl_01

Ogłoszenie BZP

SIWZ_plus_zal_2_6.doc

Zal_1_SIWZ.doc
 

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline