Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
Zamówienie publiczne 17.02.2017

OGŁOSZENIE:

Zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Ogłoszenie nr 27558 - 2017
Data zamieszczenia: 17.02.2017

WYBÓR WYKONAWCY

Zbiorcze zestawienie ofert

Odpowiedzi dla Wykonawców

Ogłoszenie BZP

SIWZ_plus_Zal_2-7.doc

SIWZ_Zal_1_OPZ.doc

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline