Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
Zamówienie publiczne 15.02.2017

OGŁOSZENIE:

Zamówienie publiczne na usługę sprzątania przestrzeni budynków należących dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Ogłoszenie nr 25922 - 2017
Data zamieszczenia: 15.02.2017

Wybór najkorzystniejszej oferty

Zbiorcze zestawienie ofert

Odpowiedzi dla Wykonawców

Ogłoszenie BZP


SIWZ_plus_zal_2_5.doc

Zal_1_do_SIWZ.doc

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline