Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
Zamówienie publiczne 14.10.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 323894 - 2016 z dnia 2016-10-14

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski

Unieważnienie postępowania

Zbiorcze zestawienie ofert

Odpowiedzi dla Wykonawców

Ogłoszenie BZP

SIWZ_plus_Zal_2-7

SIWZ_Zal_1_OPZ

SIWZ_Zal_2-7_edytowalne

 

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline