Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
Zamówienie publiczne 4.10.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 317352 - 2016 z dnia 2016-10-04

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego na dostwę sprzętu komputerowego dla Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski

 

Unieważnienie postępowania

Zbiorcze zestawienie ofert

Odpowiedzi dla Wykonawców

Ogłoszenie BZP

SIWZ plus Zal 2-7

SIWZ Zal 1

SIWZ Zal 2-7 do edytowania

 

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline