Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
Zamówienie publiczne 20.09.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ogłoszenie nr 310962 - 2016 z dnia 2016-09-20 r.

Warszawa: Wykonanie systemu wentylacji - modernizacja centrali zespołu nawiewno-wyciągowego N2/W2. Wykonanie systemu klimatyzacji freonowej części pomieszczeń galerii skrzydła zachodniego oraz wykonanie instalacji dla klimatyzacji

 

Wybór Wykonawcy

Zbiorcze zestawienie ofert

Odpowiedzi dla Wykonawców

Zmiana ogłoszenia BZP

Ogłoszenie BZP nr 310962

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogólny opis zamówienia

Przedmiar

Projekt 1 

Projekt 2

Projekt 3

Projekt 4

Projekt 5

Projekt 6

Projekt 7

Projekt 8

Projekt 9

 

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline