Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
Przetarg nieograniczony 29.09.2015

Usługa ochrony obiektów i mienia wraz z ochroną galerii i dozorem ekspozycji stałych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Numer ogłoszenia: 255916 - 2015; data zamieszczenia: 29.09.2015 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ogłoszenie BZP
SIWZ
zal_1
zal_2
zal_4
zal_5a
zal_5b
zal_6

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline