Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
Rada CSW Zamek Ujazdowski

Zgodnie ze statutem Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Rada Centrum jest organem opiniodawczo-doradczym przy dyrektorze w zakresie strategii rozwoju Centrum. Do jej głównych zadań należy opiniowanie planów merytorycznych i ogólna ocena ich realizacji oraz konsultowanie kierunków dalszego działania. Poza tym członkowie Rady gotowi są do wspierania działalności Centrum we wszystkich dziedzinach związanych z jego funkcjonowaniem dziś i jutro, a także do szeroko rozumianego doradztwa i współdziałania z dyrektorem w celu stworzenia jak najlepszych warunków dla realizacji przyjętych przez Centrum zadań oraz planowania jego rozwoju zarówno od strony merytorycznej, jak i finansowej.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele środowiska naukowego i kulturalnego kraju, których wiedza, doświadczenie, autorytet oraz zaangażowanie w sprawy rozwoju polskiej nauki i sztuki są dla Centrum gwarancją wsparcia jego właściwego funkcjonowania w zakresie działalności będącej obecnie misją naszego ośrodka jak i w perspektywie przyszłości.
 
1. Mirosław Bałka
2. prof. Agata Jakubowska
3. dr Grzegorz Jankowicz
4. Monika Janowska
5. prof. Ryszard W. Kluszczyński
6. Joanna Wnuk – Nazarowa
7. Karolina Ochab
8. Paweł Pawlikowski
9. Anda Rottenberg
10. Magdalena Sroka
11. prof. Andrzej Szczerski
 

 

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline