Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
Fundacja Sztuka i Współczesność

Fundacja Sztuka i WspółczesnośćFundacja Sztuka i Współczesność została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem 0000095878 w marcu 2002 roku jako organizacja o charakterze pozarządowym.

Zgodnie ze Statutem celami Fundacji są;

1. Inicjowanie i podejmowanie wszelkich form prezentacji, edukacji,
informacji i promocji w zakresie sztuki współczesnej kultury i sztuki, w
szczególności zbiorów sztuki współczesnej Centrum Sztuki Zamek Ujazdowski.

2. Propagowanie szerokiego udziału społeczeństwa polskiego w
przedsięwzięciach i wydarzeniach kulturalnych oraz dostępu do zbiorów sztuki
a także placówek utworzonych w podobnym trybie.

3. Tworzenie płaszczyzny dla międzynarodowego porozumienia i
przeciwdziałania ksenofobii na polu kultury i sztuki, wspieranie polityki
kulturalnej promującej kulturę i sztukę w Europie.


Rada Fundacji
Krzysztof Czyżewski
Dr hab. Dorota Folga-Januszewska
Dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz
Daria Gołębiowska
Aleksander Jackowski
Wojciech Krukowski, wiceprzewodniczący Rady
Piotr Łukasiewicz
Prof. Piotr Piotrowski
Stefan Starczewski, przewodniczący Rady

Zarząd Fundacji
Alina Magnuska
Elżbieta Podleśna
Anna Rakowska-Chmielewska, prezes Zarządu
Bolesław Rok
Marek Wasilewski

Kontakt:
Anna Rakowska
fundacja@csw.art.pl
kom. 0 502 050 365
  

 

 

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline