Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
AKTUALNOŚCI
RE-DIRECTING: EAST. Conversations # 12: Liza Babenko
2 październik 2013, godz. 18.00


RE-DIRECTING: EAST. Conversations # 12:
Liza Babenko, Ukraina
Działania artystyczne i kuratorskie Moscow Feminist Group (MFG)

2 października 2013, godz.18.00, Budynek Laboratorium CSW
Spotkanie odbywa się w języku angielskim.Działania artystyczne i kuratorskie Moscow Feminist Group (MFG)

Liza Babenko zaprezentuje publiczności działalność artystyczną, kuratorską i aktywistyczną grupy feministycznej, w której sama działa. Prześledzi główne działania feministyczne prowadzone w dzisiejszej Rosji i spróbuje objaśnić aktualne znaczenie radykalnych praktyk feministycznych w dziedzinie sztuki i polityki w tym kraju. Punktem odniesienia dla prezentacji będą, m.in. wystawy Feminist Pencil (w galerii Red October, Moskwa, 2013) oraz Międzynarodowy Dzień Kobiet (w Worker and Collective Farm, Moskwa, 2013). Przykłady te pomogą zrozumieć politykę kuratorską grupy MFG, stanowiącą opozycję wobec patriarchalnej, seksistowskiej, ageistowskiej, i klasowej dyskryminacji istniejącej na terenach postsowieckich. Celem krytyki MFG jest ogólnie pojęty patriarchalny porządek społeczny funkcjonujący w Rosji, a także równie patriarchalny obszar działań ludzi zawodowo zajmujących się sztuką. Babenko zaprezentuje też materiały wizualne nowego pokolenia feministycznych artystek wideo, graficzek i kuratorek, takich jak Marina Vinnik, Umnaya Masha, Mikaela, Victoriya Lomasko i Nadia Plungian. Poddając dyskusji działania niektórych znanych grup z obszaru dawnego ZSSR, określających się jako feministyczne (np. Femen z Ukrainy, Pussy Riot z Rosji), zaproponuje przyjrzenie się głównym różnicom pomiędzy stosowanymi przez nie i przez MFG strategiami artystycznymi.


Liza Babenko (ur. 1988) jest pisarką, kuratorką i reżyserką. Uzyskała tytuł magistra filozofii antropologicznej i filozofii kultury w rosyjskiej Szkole Antropologii Państwowego Uniwersytetu Nauk Humanistycznych w Moskwie i ukończyła Moskiewską Letnią Szkołę Kuratorstwa "Polityczne tworzenie wystaw" Wiktora Misiano. Babenko była działaczką Centrum Badań Kultury Wizualnej w Kijowie. Obecnie działa w ramach kijowskiej grupy Ofensywa Feministyczna (Feminist Ofenziva) oraz Moskiewskiej Grupy Feministycznej. Publikuje w czasopiśmie "Sztuka Ukrainy" (Art Ukraine) i innych periodykach. Jej najnowsza wystawiona na scenie praca to sztuka "Energia kosmosu jest niezniszczalna" przygotowana we współpracy z Antonem Vidokle. Mieszka i pracuje w Kijowie.

  

 

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline