Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
AKTUALNOŚCI
RE-DIRECTING: EAST Conversations # 11: Ola El-Khalidi
25 września 2013, godz. 18.00


RE-DIRECTING: EAST Conversations # 11:
Ola El-Khalidi, Jordania

25 września 2013, godz.18.00, Budynek Laboratorium CSW

Spotkanie odbywa się w języku angielskim.Poprzez pryzmat doświadczeń z Makan, przestrzenią artystyczną i nomadycznym kolektywem założonym w Ammanie w Jordanii w 2003 r. (obecnie rozpiętym pomiędzy różnymi miejscami), narratorka przeprowadzi publiczną sesję ujawniania głębokich lęków, wewnętrznej walki z ego, dylematów natury zawodowej oraz napięć związanych ze sferą społeczną i polityczną, które pojawiały się wraz z procesem transformacji pracy indywidualnej w konkretnym miejscu w pracę z grupą w różnych lokalizacjach. Będzie to zaimprowizowana analiza trwającej dziesięć lat wędrówki w obszarze sztuk i różnorodnych praktyk artystycznych przy zmieniających się warunkach, z naciskiem na kwestie takie jak miejsce, wiek, przyjaźń, nuda i odpowiedzialność.


Ola El-Khalidi
zajmowała się intensywnie kształtowaniem przestrzeni artystycznych pracując na stanowisku dyrektorki artystycznej Makan Art Space w latach 2003 - 2010, po czym zdecydowała się podjąć studia w zakresie praktyki kuratorskiej w dwuletnim programie w California College of the Arts w San Francisco. Ważnym powodem tej decyzji była potrzeba zdystansowania się od lokalnej przestrzeni sztuki i własnego lokalnego kontekstu, a także otwarcia się na różne praktyki i umożliwienie kształtowania przestrzeni poprzez zaangażowanie różnych kuratorów i osób zawodowo związanych ze sztuką. Obecnie Makan stanowi grupa trojga artystów: Diala Khasawnih, Samah Hijawi i ona sama. Grupa ta realizuje projekty od Ammanu po San Francisco i wszędzie pomiędzy tymi miastami. Makan Art Space została utworzona w 2003 r. w Ammanie w Jordanii, w celu umożliwienia eksperymentów z różnymi formami artystycznej ekspresji. W minionych latach Makan stał się kolektywem przyjaciół i przyjaciół przyjaciół pracujących, wymieniających się doświadczeniami i aktywnie działających na rzecz stworzenia różnych przestrzeni twórczości i budowy sieci artystów, ludzi kultury i działaczy społecznych zainteresowanych popchnięciem sztuki o krok dalej.

 


 

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline