Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
AKTUALNOŚCI
RE-DIRECTING: EAST Conversations # 3: Ayesha Omer
19 czerwca 2013, godz. 18.00

 
RE-DIRECTING: EAST Conversations # 3:
Ayesha Omer (Pakistan)

19 czerwca 2013, środa, godz. 18.00, Budynek Laboratorium CSW

RE-DIRECTING: EAST
Conversations # 3: Ayesha Omer
from CSW TV


Ayesha Omer jest zainteresowana polityką kulturalną oraz formowaniem się tożsamości, w szczególności budowaniem poprzez ruchy społeczne tożsamości kobiet oraz społeczności marginalizowanych.
Jedynie w tym roku, protesty przeciwko szyickim zabójstwom politycznym w Pakistanie stworzyły nowy obraz walki pozbawionej przemocy. Ożywiona kampania wyborcza zakończyła się rekordową ilością uczestników kwestionujących wybory oraz niezależnych kandydatów, którzy utożsamiali się z transgender, z osobami upośledzonymi oraz niezrzeszonymi robotnikami. Obywatele zjednoczyli się, by bronić swojego prawa do bezpiecznych, wolnych oraz uczciwych wyborów, po doniesieniach o ich sfałszowaniu. Takie formy działań społecznych zawierają określone wartości pozbawionego agresji, międzywyznaniowego, wieloetnicznego, wewnątrz-religijnego, wieloklasowego, włączającego kobiety kolektywu, stanowiącego efektywną formę oporu. 
Ayesha Omer przedstawi przemyślenia, akcje artystyczne oraz dyskusje dotyczące tych przemian na terenie Pakistanu oraz ich znaczenie dla artystów. Wyłaniająca się sztuka graffiti, plakat polityczny, digital art, publiczne performansy oraz kampanie w mediach społecznych, pozostają w symbiozie z rosnącą w znaczenia miejskością. Podczas prezentacji Omer skupi się na dynamice tego symbiotycznego związku oraz na pytaniu czy może on zostać podtrzymany przy typowych ograniczeniach polityki kulturalnej.


 

 

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline